home email
회사소개   시스템분야   도서용품분야   고객센터
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Home > 도서용품분야 > 도서관비품 및 기타용품 > 제본용품
 
 
스테플러 (대형/중형)
 
 
 
 
상품상세설명

◈ 도서가 낱장으로 떨어진 경우 여러 장을 한번에 찝을 수 있는 제품. 
 

◈ 스템플러 (일본산)
  사용 스테플 : 6~24mm
  최대 제폰량 : 240 매
  중량 : 1738g.

             
◈ 스템플러 (스웨덴산)