home email
회사소개   시스템분야   도서용품분야   고객센터
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Home > 도서용품분야 > 도서관비품 및 기타용품 > 도서반납함
 
 
도서반납함
규격 LB-2503
 
 
 
 
상품상세설명

◈ 크  기 : H1200 x W600 x D450mm
◈ 재  질 : Steel(분체도장)
◈ 투입구 : 가로 500mm 폭 60mm

◈ 특  징
    - 도서삽입시 반납기 내부에 설치된 스프링판에 의해 도서파손방지 
    - 자동차도색과 같이 분체도장 처리하여 쉽게 녹이슬지않아 반영구적으로 사용가능
    - 외부 설치시 빗물방지를 위해 빗물방지뚜껑이 있음