home email
회사소개   시스템분야   도서용품분야   고객센터
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Home > 도서용품분야 > 도서관비품 및 기타용품 > 도서반납함
 
 
도서반납함
규격 LB-2503
 
 
 
 
상품상세설명

◈ 규   격 : 높이 1300 x 폭 570 x 깊이 730mm
◈ 투입구 : 395 x 90mm 
◈ 재   질 : Steel (철재)
◈ 용   량 : 약 150권(단행본기준)
◈ 도   장 : 외함 - 외장형 분체 도장
                내함 - 내장형 함마 분체 도장
◈ 특 징  
    ▸ 기존의 도서반납기를 획기적으로 진보한 새로운 분리형으로 개발. 
   ▸ 미려한  디자인으로 어떠한 도서관 환경
과도 잘 어울림 
   ▸ 외함과 내함을 분리 수거시 편리함 
   ▸ 도서 투입구에 잠금장치 장착 
   ▸ 스프링 쿠션장치로 도서파숀 방지