home email
회사소개   시스템분야   도서용품분야   고객센터
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Home > 도서용품분야 > 바코드시스템 > 카드프린터
 
 
카드 회원증
 
 
 
 
상품상세설명

◈ 카드 회원증 형태

  - 크   기 : 기본형 8.6cm x 5.4cm. 
                  도서관 형태에 맞게 맞춤 제작 가능.                
  - 재   질 : 프라스틱 재질
  - 디자인 : 도서관에 맞게 디자인 가능..

◈ 도서회원증 종류