home email
회사소개   시스템분야   도서용품분야   고객센터
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Home > 도서용품분야 > 싸인시스템 > 십진분류표
 
 
LC104
규격 90cm * 140cm
규격 90cm * 140cm
96cm * 160cm
120cm * 120cm
 
 
 
 
상품상세설명
◈ 십진분류표
    - 재 질 : 포맥스재 + 출력물
    - 규 격 : 90cm * 140cm 
             96cm * 160cm 
             120cm * 120cm
    - 칼 라 : DLS프로그램
    - 후레임 : 알루미늄데코(무늬목).