home email
회사소개   시스템분야   도서용품분야   고객센터
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Home > 도서용품분야 > 도서관비품 및 기타용품 > 기타
 
 
우산포장기-스텐레스
규격 20(40) x 28 x 78cm
 
 
 
 
상품상세설명

 
Ø ◈ 재  질 : 스텐레스 27종

Ø ◈ 규  격 :  스텐1구 ( 20cm x 28cm x 78cm ) 
                  스텐2구 ( 40cm x 28cm x 78cm ) 
                  스텐1구 혼합형 ( 20cm x 28cm x 78cm )

Ø ◈ 특  징 : 스테인레스로 제작되어 수명이 반영구적일 뿐만 아니라 비닐수용
                 능력이 최대 2000매이기 때문에 한번 자주 교체할 필요가 없다.